Vergoedingen

Regelmatig krijgen wij vragen over de vergoedingen van onze therapieën. Wij hebben voor u meer informatie over de vergoedingen op een rijtje gezet. Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts om naar de fysiotherapeut te kunnen. U kunt dus ook zelf onze hulp inschakelen. Soms hebben zorgverzekeraars contracten met fysiotherapeuten. Zij mogen dus bepalen bij welke behandelaar zij wel of niet behandelingen vergoeden. U moet dit voordat u behandelingen ondergaat goed navragen.

Wij hebben contracten met verschillende zorgverzekeraars. Als uw verzekering bij een van deze verzekeraars is afgesloten, kunnen wij de rekening gelijk naar uw zorgverzekeraar sturen. Als dit niet het geval is, sturen wij de rekening naar u. U moet deze dan zelf betalen aan ons, en u kunt dit dan vervolgens weer declareren bij uw zorgverzekeraar (als de behandeling wordt vergoed).

U moet er wel rekening mee houden dat als u ouder dan 18 jaar bent u jaarlijks een verplicht eigen risico heeft. Dit is gekoppeld aan uw basiszorgverzekering. Dit houdt in dat als u iets uit uw basiszorgverzekering vergoed krijgt, u eerst uw eigen risico op moet maken. Dit geldt niet als u de fysiotherapie uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed krijgt.

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt in 2014 pas vanaf de 21 behandeling uit de basisverzekering vergoed. U kunt u voor de eerste 20 behandelingen verzekeren met een aanvullende zorgverzekering. Wat precies vergoed wordt staat in uw polis en verschilt vaak per zorgverzekeraar. Bij een beperkte aanvullende verzekering wordt vaak een maximum van 9 of 12 behandelingen per kalenderjaar (geheel) vergoed. Bij een complete aanvullende verzekering kan dit oplopen tot 27 behandelingen die geheel vergoed worden.

Soms is er ook een maximum bedrag per kalenderjaar vastgesteld vanuit uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Dit maximum kan bereikt worden voordat u uw maximaal aantal behandelingen heeft gehad. In dat geval krijgt u de resterende behandelingen niet meer vergoed.

Manuele therapie

Manuele therapie wordt vanuit uw aanvullende zorgverzekering vergoed. Ook hier geldt weer dat de specifieke bedragen en aantal behandelingen afhangen van uw zorgverzekeraar. Dit kan variëren van 9 behandelingen per kalenderjaar die 100% vergoed worden, tot 27. Ook hier kan het zo zijn dat uw behandeling alleen vergoed wordt als uw manueel therapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Dry Needling, Shockwave therapie en Orofaciale therapie

Dry Needling wordt sinds 2007 ook vanuit uw aanvullende verzekering deels of geheel vergoed. Dit valt bij uw zorgverzekeraar onder het ‘domein van de fysiotherapie’. Ditzelfde geldt voor Shockwave therapie en orofaciale therapie.

Kinderen

Van kinderen tot 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Mocht dit niet genoeg zijn om de klacht te verhelpen, dan kunt u bij uw zorgverzekeraar meer behandelingen (met een maximum van negen) aanvragen. Deze worden dan ook volledig vergoed. De behandelingen die hierna eventueel nog nodig zijn moet u zelf nog betalen. Het maximum van 18 behandelingen geldt overigens per kalenderjaar.

Chronische aandoeningen

Vanaf 1 januari 2012 krijgt u behandelingen voor chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. U kunt zich hier wel aanvullend voor verzekeren, zodat u de eerste 20 behandelingen ook vergoed krijgt. Deze behandelingen gelden per aandoening, en níet per kalenderjaar. Een chronische indicatie kunt u alleen krijgen als u een verwijzing heeft van uw huisarts.

2021 Fysiotherapie Den Daas - Handcrafted By CodeBridge